સુરત : GPSCની સિવિલ એન્જિનીયરીંગની પરીક્ષા સંદર્ભે પરીક્ષા કેન્દ્રોની આસપાસના વિસ્તારમાં જરૂરી પ્રતિબંધો ફરમાવાયા

શિક્ષણ જગત
Spread the love

સુરત, 3 ફેબ્રુઆરી : ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ,ગાંધીનગર દ્વારા આયોજિત સિવિલ એન્જિનીયરીંગ વર્ગ 1-2ની પરીક્ષા તા.5/02/2023ના રોજ યોજાનાર છે. જેમાં સુરત શહેરના 18 સેન્ટરો પર યોજાનારી પરીક્ષાઓ શાંતિમય વાતાવરણ યોજાઈ તથા કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાય રહે તેવા હેતુથી પોલીસ કમિશ્નરઅજય તોમરે એક જાહેરનામા દ્વારા જરૂરી નિયંત્રણો મુકયા છે.જે અનુસાર 18 પરીક્ષા કેન્દ્રથી 100 મીટરની ત્રિજયાની અંદર 4 કે તેથી વધુ વ્યક્તિઓને એકત્ર થવા, સભા ભરવા કે સરઘસ કાઢવા ઉપર તેમજ પરીક્ષા દરમ્યાન ઝેરોક્ષ સેન્ટર શરૂ કરવા નહી. આ ઉપરાંત પરીક્ષા કેન્દ્રથી 100 મીટરની ત્રિજયાની અંદર વાહનો ઉભા રાખવા પર પ્રતિબંધ રહેશે. પરીક્ષા કેન્દ્રના બિલ્ડીંગમાં કોઈપણ પરીક્ષાર્થી તેમજ પરીક્ષા સાથે સંકળાયેલ કોઈપણ કર્મચારીઓ (સરકારી પ્રતિનિધિ સિવાય) મોબાઈલ ફોન, ઈલેકટ્રોનિક્સ ડિવાઈસ અથવા કોમ્યુનિકેશન ડિવાઈસ કે સિસ્ટમ રાખવા લાવવા લઈ જવા પર પ્રતિબંધ ફરમાવ્યો છે. પરીક્ષા કાર્યમાં જોડાયેલા અથવા સરકારી નોકરીમાં તેમજ રોજગારમાં ફરજ ઉપર હોય તેવા વ્યકિતઓને લાગુ પડશે નહી. આ હુકમનો અમલ તા.૫મીએ સવાર થી રાત્રી સુધી અમલમાં રહેશે. હુકમનો ભંગ કરનાર સજાને પાત્ર થશે.

અટલ રાષ્ટ્ર ન્યુઝ // ભાવેશ ત્રિવેદી // સુરત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *