સુરત જિલ્લાના ખેડૂતો ખેત ઓજારો/સાધનોની સહાય મેળવવા 5 જૂનથી ‘આઈ-ખેડૂત’ પોર્ટલ પર ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે

સ્થાનિક
Spread the love

સુરત, 02 જૂન : ખેડૂતોને ખેતીવાડી ખાતાની વિવિધ યોજનાઓનાનો લાભ ઘરઆંગણે સરળતાથી મળી રહે તે હેતુસર www.ikhedut.gujarat.gov.in પોર્ટલ તૈયાર કરવામાં આવ્યુ છે. ખેડૂતોને ખેત ઓજારો/સાધનો, ટ્રેક્ટર, પાક સંગ્રહ સ્ટ્રક્ચર (ગોડાઉન), માલવાહક વાહન, ફાર્મ મશીનરી બેંક અને હાઇ-ટેક, હાઇ પ્રોડક્ટીવ ઇક્વિપમેન્ટ હબ જેવા ઘટકોમાં સહાયનો મહત્તમ લાભ મળે તે આશયથી રાજ્ય સરકાર દ્વારા વર્ષ 2023-‘24 માટે આઇ ખેડૂત પોર્ટલ 5મી જૂન-2023 ના રોજ સવારે 10:30 કલાકથી ઓનલાઇન અરજીઓ કરવા માટે ખુલ્લું મુકવામાં આવશે. વધુમાં આ વર્ષે અરજીઓ મેળવવા બાબતે સુધારો કરી લક્ષ્યાંકની 110% મર્યાદામાં વહેલા તે પહેલાના ધોરણે અરજીઓ થવાનું નક્કી કરાયેલુ હોવાથી રાજયના ખેડૂતોએ આ ઘટકોમાં સહાય મેળવવા માટે ઓનલાઇન અરજી કરી, અરજીની નકલ પોતાની પાસે રાખવી.
પૂર્વ મંજુરી મળ્યેથી અરજીની નકલ સાથે જરૂરી સાધનિક દસ્તાવેજ આપને સબંધિત કચેરીએ મોકલવાના રહેશે એમ જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી, જિલ્લા પંચાયત સુરતની યાદીમાં જણાવાયું છે.

અટલ રાષ્ટ્ર ન્યુઝ // ભાવેશ ત્રિવેદી // સુરત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *