આઇસીઆઇસીઆઈ બેંકએ MSMEs માટે ભારતની સૌપ્રથમ સંપૂર્ણ, તમામ માટે ઉપયોગી ડિજિટલ ઇકોસિસ્ટમ પ્રસ્તુત કરી

મુંબઈ, 28 એપ્રિલ : આઇસીઆઇસીઆઈ બેંકએ આજે જાહેરાત કરી હતી કે, બેંકે દેશમાં તમામ સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગસાહસો (MSMEs) માટે ભારતની પ્રથમ સંપૂર્ણ ડિજિટલ ઇકોસિસ્ટમ પ્રસ્તુત કરી છે, જેનો લાભ અન્ય બેંકોના ગ્રાહકો પણ લઈ શકે છે. આ ઇકોસિસ્ટમના ત્રણ આધારસ્તંભ છેઃ 1) હાલના ગ્રાહકો માટે સંવર્ધિત બેંકિંગ સેવાઓ, 2) અન્ય બેંકના ગ્રાહકો હોય […]

Continue Reading