ગૃહમંત્રી અમિત શાહે અર્ધલશ્કરી દળોની 107 કેન્ટીનમાં ખાદી ઉત્પાદનોના વેચાણની શરૂઆત કરી

નવી દિલ્હી, 9 મે : કેન્દ્ર સરકારની “સ્વદેશી” ઝુંબેશ અર્ધલશ્કરી દળોની કેન્ટીન સાથે હાથથી બનાવેલા ખાદી ઉત્પાદનોનું વેચાણ શરૂ કરીને સમગ્ર ભારતમાં વિસ્તરણ માટે શરૂ થઈ. ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી અમિત શાહે સોમવારે 107 કેન્દ્રીય સશસ્ત્ર પોલીસ દળો (CAPF) કેન્ટીનમાં ખાદી ઉત્પાદનોનું વેચાણ શરૂ કર્યું અને કહ્યું કે દેશમાં અર્ધલશ્કરી દળોની તમામ કેન્ટીન ટૂંક સમયમાં […]

Continue Reading