સુરત : ભીમરાડની મહિલા ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા ખાતે ‘ એક્ઝિબીશન-2022 ‘ યોજાયું

સુરત, 31 માર્ચ : રાજ્ય સરકારના રોજગાર અને તાલીમ વિભાગ હેઠળ કાર્યરત સુરત જિલ્લાની એક માત્ર મહિલા ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા- ભીમરાડ ખાતે તાલીમાર્થીઓના કૌશલ્યને પ્રોત્સાહન મળી રહે તે માટે સ્વનિર્મિત કૃતિઓ, નમૂનાઓ અને ચાર્ટનું ‘ એક્ઝિબીશન-2022 ‘ યોજાયું હતું. જેમાં સંસ્થાના કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર એન્ડ પ્રોગ્રામિંગ આસિસ્ટન્ટ, ફેશન ડિઝાઈન ટેકનોલોજી, ઈન્ટીરીયર ડેકોરેશન અને ડિઝાઈન, કોસ્મેટોલોજી, હેલ્થ […]

Continue Reading