કેન્દ્રીય ટેક્ષ્ટાઇલ અને રેલ્વે રાજ્ય મંત્રી દર્શનાબેન જરદોશ આવતીકાલે સુરતમાં

સુરત, 12 એપ્રિલ : કેન્દ્રીય ટેક્ષ્ટાઇલ અને રેલ્વે રાજ્ય મંત્રી શ્રીમતી દર્શનાબેન જરદોશ તા.13/04/2022ના રોજ સુરત શહેરની વિવિધ શાળામાં વિદ્યાર્થિનીઓને સેનિટરી પેડનું વિતરણ કરશે. તેઓ સવારે 11 કલાકે સુમન શાળા ક્ર.-09, વડવાળા સર્કલ, ગોપાલ ચોક, પોલ્ટ્રી સેન્ટર પાસે, કાપોદ્રા ખાતે સેનિટરી પેડ વિતરણ કરશે. બપોરે 12:30 કલાકે અંબાબા ગર્લ્સ હાઈસ્કુલ-હરિપુરા, 1:30 કલાકે નગર પ્રા.શાળા ક્ર.-152, […]

Continue Reading