ગ્રામજનોને સરકારી યોજનાઓનો ઘરઆંગણે લાભ આપવા માટે ‘મારો ચોર્યાસી તાલુકો, મારા ઘરઆંગણે’ની અનોખી પહેલ

સુરત, 7 ફેબ્રઆરી : ચોર્યાસી તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ આસ્તિક પટેલે ‘મારો ચોર્યાસી તાલુકો, મારા ઘરઆંગણે’ના રૂપમાં નવી એક નવી પહેલ શરૂ કરી છે, જેમાં ચોર્યાસી તાલુકામાં સમાવિષ્ટ ગામોના જરૂરિયાતમંદ ગ્રામજનોને રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારની વિવિધ કલ્યાણકારી યોજનાઓના લાભ ઘરઆંગણે મળી રહે એવા પ્રયાસથી કવાસ ગામના સમાજ સદન હોલ ખાતે સરકારી યોજનાકીય લાભ અને સમજ આપવાનો […]

Continue Reading