કુદરતી કે માનવસર્જિત આપત્તિની વિકટ પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા સુરત જિલ્લાના ‘ આપદા મિત્રો ‘ સજ્જ

સુરત,31 માર્ચ : ગુજરાત રાજ્ય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સત્તામંડળ અને ભારત સરકારના નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી દ્વારા સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યના 17 જિલ્લાઓમાં અપસ્કેલીંગ આપદા મિત્ર તાલીમ યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે આ યોજના હેઠળ સુરત જિલ્લાનો પણ સમાવેશ કરાયો છે. અપસ્કેલીંગ આપદા મિત્ર તાલીમ હેઠળ સુરત જિલ્લાના 200 જેટલા આપદા મિત્રોને ભરૂચ જિલ્લામાં સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર રેસ્ક્યુ […]

Continue Reading