સુરત જિલ્લામાં ‘દો બુંદ જિંદગી કે’ નું સૂત્ર સાર્થક કરવા 0 થી 5 વર્ષના 1,80,021 ભુલકાંઓને રસી આપવાનું લક્ષ્ય

સુરત, 22 ફેબ્રઆરી : સુરત જિલ્લા પંચાયતના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા આગામી તા.27મી ફેબ્રુ.થી ત્રિદિવસીય પલ્સ પોલિયો અભિયાન યોજી જિલ્લામાં 0 થી 5 વર્ષના 1,80,021 બાળકોને આવરી લેવાનું લક્ષ્ય સેવ્યું છે. આમ તો, વિશ્વમાં પોલિયો નાબૂદ થયો છે, પરંતુ, ભારતના પાડોશી દેશ પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાનમાં હજુ પણ પોલિયોના કેસ જોવા મળે છે. ભારતમાં તેની અસર ન […]

Continue Reading

મતદારયાદી ખાસ સંક્ષિપ્ત સુધારણાથી સુરત જિલ્લામાં 1,33,503 મતદારોનો વધારો થયો

સુરત, 7 જાન્યુઆરી : મતદારયાદી ખાસ સંક્ષિપ્ત સુધારણા કાર્યક્રમ-2022અંતર્ગત 1 જાન્યુઆરી-2022ની સ્થિતિએ તૈયાર થયેલી સુરત જિલ્લાના તમામ 16 વિધાનસભા મતવિભાગોની મતદારયાદીની ગત 5મી જાન્યુ.ના રોજ આખરી પ્રસિદ્ધિ કરવામાં આવી છે. આખરી પ્રસિદ્ધિના અંતે સુરત જિલ્લાની મતદારયાદીમાં 25,24,465 પુરૂષ મતદારો અને 21,61,611 સ્ત્રી મતદારો અને અન્ય 123 મતદારો મળી કુલ 46,86,199 નોંધાયેલ મતદારોનો સમાવેશ થયો છે. […]

Continue Reading