સુરતના ઉદ્યોગોની વિજળીની જરૂરિયાતને પરમાણુ ઊર્જા સહેલાઈથી પૂર્ણ કરવા સક્ષમ : ડૉ. નિલમ ગોયલ

સુરત, 22 ફેબ્રઆરી : નારી તુઝે સલામ, વમન ઓફ ધી ફ્યુચર, ધ રિયલ હીરો, લોકમત નારી, ગૌરવ જેવા એવોર્ડ વિજેતા ‘ ભારતની પરમાણુ સહેલી ‘ તરીકે જાણીતા ડૉ. નિલમ ગોયલે સુરત ખાતે આયોજિત પ્રેસ કોન્ફરન્સને સંબોધન કરતાં ભારતમાં સર્જાઈ રહેલી કોલસાની અછત અને તેનાથી ઉદ્દભવેલી વ્યાપારિક મંદીની સમીક્ષા કરી હતી, અને પરમાણું ઊર્જા એ વર્તમાન […]

Continue Reading