સુરત : અડાજણ ખાતે ‘ સખી મેળો તેમજ વંદે ગુજરાત પ્રદર્શન ‘ને ખૂલ્લું મૂકતા નાણામંત્રી દેસાઈ

સુરત, 31 મે : કેન્દ્ર સરકારના ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ ગુજરાત સરકારના સંયુક્ત ઉપક્રમે સમગ્ર રાજ્યમાંથી કલાત્મક ચીજવસ્તુઓનું ઉત્પાદન કરતા ગ્રામીણ મહિલા સ્વસહાય જૂથના ઉત્થાન માટે 31 મે -2022થી 6 જૂન-2022દરમિયાન અડાજણના હનીપાર્ક ગ્રાઉન્ડ ખાતે આયોજિત જિલ્લા કક્ષાનો ‘સખી મેળો’ તેમજ ‘વંદે ગુજરાત પ્રદર્શન’નું નાણામંત્રી અને સુરત જિલ્લા પ્રભારી મંત્રી કનુ દેસાઈએ […]

Continue Reading