સનસ્ટ્રોકથી થતી વિપરીત અસરો અને તેનાથી બચવા આટલું કરો

સુરત, 30 માર્ચ : હવામાનમાં આવતા પરિવર્તન અને ઉનાળાની વધુ પડતી ગરમીને કારણે આપણા આરોગ્ય પર વિપરીત અસર થતી હોય છે. જેથી લૂ લાગે અને સ્વાસ્થ્ય જળવાઈ રહે એ માટે સાવચેતીનાં ખાસ પગલાંઓ લેવા જરૂરી છે.સનસ્ટ્રોક અથવા લૂ લાગવાના કિસ્સામાં સમયસર સારવાર ન મળતા તે જીવલેણ પણ સાબિત થઇ શકે છે. લૂ લાગવાથી ચક્કર આવવા, […]

Continue Reading