સુરત : ચેમ્બરની લેડીઝ વીંગ આયોજિત સાયબર સુરક્ષા સેમિનારમાં મહિલાઓ- વિદ્યાર્થીનીઓને સાવચેત કરાઇ

સુરત, 31 માર્ચ : ધી સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીની લેડીઝ વીંગ દ્વારા સમૃદ્ધિ, નાનપુરા, સુરત ખાતે ‘મહિલાઓ માટે સાયબર સુરક્ષા’ વિષય ઉપર સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં નિષ્ણાત વકતા તરીકે સર્ટબરના નેટવર્ક પેન્ટેસ્ટર તેમજ એમેઝોન પ્રિન્સેસ ઇન સાયબર સિકયુરિટી (APC-India) ના એમડી સુમન કાલેના દ્વારા મહિલા સાહસિકો અને વિદ્યાર્થીનીઓને સાયબર સિકયુરિટીમાં […]

Continue Reading

સુરત : ચેમ્બરની લેડીઝ વીંગ દ્વારા મહિલા સાહસિકોને સાયબર સુરક્ષા વિશે માહિતગાર કરવા સેમિનાર યોજાશે

સુરત, 29 માર્ચ : ધી સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીની લેડીઝ વીંગ દ્વારા મહિલા સાહસિકોના વ્યાપાર અને ઉદ્યોગલક્ષી તમામ કેટેગરીના ડેટાને ચોરી અને નુકસાનીથી સુરક્ષિત રાખવાના હેતુથી બુધવાર, તા.30 માર્ચ, 2022ના રોજ સાંજે 4 કલાકે સમૃદ્ધિ, નાનપુરા, સુરત ખાતે ‘મહિલાઓ માટે સાયબર સુરક્ષા’વિષય ઉપર સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં નિષ્ણાત વકતા તરીકે […]

Continue Reading