સુરત : સિવિલ ડિફેન્સ અમરોલી,લાલગેટ ડિવિઝન દ્વારા લોકજાગૃત્તિ માટે પાંચ દિવસીય તાલીમ યોજાઈ

સુરત,26 ફેબ્રુઆરી : રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધના ભયજનક માહોલની ચારેતરફ ચર્ચા છે, ત્યારે કેન્દ્ર સરકાર સંચાલિત તથા દેશના લશ્કરની ચોથી પાંખ નાગરિક સંરક્ષણ દળ એટલે કે સિવિલ ડિફેન્સના સુરત, અમરોલી તથા લાલગેટ ડિવિઝન દ્વારા મોટા વરાછા સ્થિત SMC કોમ્યુનિટી હોલ ખાતે સુદામા ટ્રસ્ટના સહયોગથી મોટા વરાછા, નાના વરાછાના સ્થાનિક નાગરિકો માટે તા.21થી 25 ફેબ્રુ. દરમિયાન 5 દિવસીય […]

Continue Reading