સુરતમાં ટેકસટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીની માંગને પગલે ચેમ્બર દ્વારા ‘સીટેક્ષ–2022 (સીઝન– 2)’નું આયોજન

સુરત, 10 માર્ચ : ધી સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી અને સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ટ્રેડ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ ડેવલપમેન્ટ સેન્ટરના સંયુકત ઉપક્રમે આગામી તા.12, 13 અને 14 માર્ચ, 2022ના રોજ સવારે 10થી સાંજે 6 વાગ્યાના સમયગાળા દરમ્યાન સરસાણા સ્થિત સુરત ઈન્ટરનેશનલ એકઝીબીશન એન્ડ કન્વેન્શન સેન્ટર ખાતે ત્રિદિવસીય ‘સીટેક્ષ – સુરત ઈન્ટરનેશનલ ટેકસટાઇલ એક્ષ્પો– 2022 […]

Continue Reading